Malekursus til virksomheder og foreninger

Giv jeres medarbejder en unik og inspirerende oplevelse, der kan skabe samhørighed i virksomheden. Uffe vil guide og vejlede i forskellige kreative metoder, der kan skabe grundbund for kunstnerisk og personlig udfoldelse. I løbet af workshoppen vil Uffe demonstrere og vise forskellige metoder, udfordringer og muligheder indenfor akvarelmaleriet.

Formålet med workshoppen er, at finde ro og inspiration til kreativ fordybelse og finde de skabende kræfter til kunstneriske udfoldelse. Fordybelse i kreativiteten vil åbne muligheden for den kunstneriske og kreative proces, hvor der skabes plads til selvindsigt og livsfylde. Kurset giver også mulighed for at forny og øve de skabende færdigheder. Disse skabende færdigheder kan omsættes i fornyet kreativitet og virkelyst.

Workshoppen indeholder:
- trin for trin vejledning
- akvarelmaleriets metoder og muligheder
- mal ud fra et valgt tema, såsom: natur, intuition eller virksomhedens værdier mm.
- fælles billedgennemgang og feedback
- Uffe medbringer alle materialer til workshoppen
- malekursus til virksomheder og foreninger

Underviser Uffe Boesen:
Siden 2013 har Uffe Boesen koncentreret sig om akvarelmaling på daglig basis, hvilket har været en rejse ind i akvarelmaleriets mange muligheder og udfordringer. Denne rejse har resulteret i en lang række forskellige kunstneriske udtryk både i det abstrakte og det figurative billedsprog.

Udgangspunktet for at male akvarel var at fordybe sig i den kreative proces, hvor hovedfokus var på at dygtiggøre sig i akvarelmaleri samt at lære teknikker såsom: vådt i vådt, abstrakt, figurativ, lys, skygger og farver m.m. Naturen er ofte omdrejningspunkt for mine motiver, da den kan skabe afsæt for billeddannelse, der rummer både det figurative og mere fantasifulde islæt.

Udover traditionel akvarel maling, har Uffe også arbejdet med intuitiv akvarel maling. I denne proces arbejdes der ud fra nogle andre kriterier end ellers. I intuitiv akvarel maling er det ikke de kunstneriske færdigheder, der er det afgørende for den kreative proces. Her er det centrale er at komme i kontakt med det umiddelbare og følge den impuls der opstår i nuet. Erfaringen med intuitiv akvarel maling videreformidles i form af kurser og lignende.

Akvarelkurser til firmaer, virksomheder, foreninger og kunstforeninger m.m.

Er i en virksomhed eller forening der ønsker at dykke ned i det kreative univers med akvarel maling?

Målsætningen med kurset er; at komme i berøring med din kreativitet, og skabe grobund for kunstnerisk udfoldelse. Derudover handler kurset om at give dig mulighed for at opleve og erfare den kreative proces.

Akvarelundervisningen tager afsæt i trin for trin vejledning indenfor akvarelmaleriets mange facetter og muligheder, der kræves det ingen forudgående erfaring med akvarel maling for at deltage.

Undervisningen tager afsæt i forskellige akvarel øvelser hvor du bliver guidet og vejledt i forskellige akvarelteknikker såsom: landskab, forenkling, lys og skygge og vådt i vådt.

Akvarelkurset indeholder følgende øvelser:
- lys og skygge
- hav og skyer
- natur og landskab
- farveteknikker
- vådt i vådt

Ved at øve disse teknikker får du en indføring i akvarelmaleriets tekniske muligheder og udfordringer, som du kan have glæde af fremadrettet.

Uanset erfaring med akvarel maling er du velkommen. Det afgørende er at du er indstillet på at lære noget nyt.

Skriv besked her

[cscf-contact-form]

Se inspirations video